Bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam đầu tiên tại châu Âu

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét