Tiếp tục tuyên truyền, vận động UNESCO công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét