Tàu Trung Quốc biểu hiện lạ, co cụm quanh giàn khoan

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét