Phòng Trung Quốc tấn công, Philippines cho Mỹ mượn 8 căn cứ quân sự

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét