Nhật điều tên lửa chống hạm đến gần đảo tranh chấp

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét