Nha Trang: Chuối "vỡ bầu", trổ buồng giữa thân

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét